Nationale molendag 2023

Op zaterdag, 13 mei vierden weer de Nationale Molendag. Op onze Bolwerksmolen werden er allerlei activiteiten georganiseerd door de vele vrijwilligers, activiteiten die werden omlijst door een poppentheater en muziek voor jong en oud, die ruimschoots aanwezig waren.

Wethouder Duursma van de gemeente Deventer was ook aanwezig samen met haar vader, hetgeen we enorm gewaardeerd hebben. Het bestuur kon op deze manier nog eens goed voor het voetlicht brengen hoe zij de toekomst ziet van onze mooie molen te Deventer .Op dit moment zijn er hierover gesprekken gaande met de gemeente Deventer. Over de uitkomsten zullen we u op een later tijdstip informeren op onze website of in het eerstvolgend Zaagblad.

Het bestuur bedankt iedereen die zich voor deze dag heeft ingezet om het tot dit succes te kunnen maken. En het mooie weer droeg natuurlijk ook een steentje bij.