Donateurs

De Stichting Bolwerksmolen heeft naast de trouwe donateurs ook enkele sponsoren. Dit zijn bedrijven en instellingen. Dankzij deze steun is het voor ons mogelijk om dit werk uit te voeren.

Help de molen draaiend te houden! De stichting Bolwerksmolen is een vrijwilligersorganisatie, die geen vergoeding ontvangt voor haar inzet. Alle donaties komen dus direct ten goede aan het actief draaiend houden van de molen.

Als U donateur wilt worden neem dan contact op met de molenaar Rob Schutte of kom gezellig een keer langs op de Bolwerksmolen.U bent al donateur voor 25 euro per jaar. Een ruimere gift is natuurlijk ook welkom. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar de penningmeester van de stichting Kees Stormink om u als donateur te laten registreren, met als e-mailadres kees.stormink@gmail.com
Graag de volgende gegevens in deze e-mail vermelden:
* Voornaam en Achternaam
* Adres : Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Woonplaats
* Telefoonnummer/ mobielnummer
* e-mailadres
* donatiebedrag betreffend jaar; overmaken op NL67 RABO 0314 5585 00 ovv donatie 

Als donateur ontvangt u naast onze dank en waardering ook de periodieke nieuwsbrief het  Zaagblad.
Een nieuwe redactie heeft het blad doen herleven en het zaagblad komt nu 3 maal per jaar uit.
Het blad wordt u per email toegezonden. Download hier de jongste uitgave van het Zaagblad.

U bent welkom op de jaarlijkse molendag ( 2024 11 mei) en de open monumenten dag in het 2e weekend van september. Koffie met iets lekkers staat dan voor u klaar. Jaarlijks houden we ook een donateursdag met een speciale activiteit. Ook daar bent u welkom. We geven u ook nog een korting van 20% op de aanschaf van hout.
Kortom wij ontvangen u graag als donateur van de Bolwerksmolen.


Donatie jaar 2023
De donaties van onze trouwe donateurs komen dit jaar mondjesmaat binnen . Hopelijk blijft u ons ook in dit bijzondere jaar 2023 ondersteunen. Elke euro komt ten goede aan de instandhouding en werking van de molen. Er worden geen acceptgiro's meer gebruikt, maar u kunt uw bijdrage altijd overmaken op ons rekeningnummer: NL67 RABO 0314 5585 00 ovv donatie 2023.
Alvast onze hartelijke dank.

Wat gebeurde er in 2022?
Actualiteit 1:
Op 23 augustus jl. werden wij blij verrast door een donatie van 700 euro van een zeer betrokken inwoner van Deventer, die wij langs deze weg nogmaals van harte willen bedanken.
Dit gulle gebaar geeft aan dat de molen een uniek monument is dat zeker behouden moet blijven voor onze stad Deventer. Maar dit is tevens ook een steun in de rug voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze mooie Bolwerksmolen!

Actualiteit 2:
Op 23 september jl. ontving de stichting Bolwerksmolen opnieuw een schenking/ legaat. Nu uit de nalatenschap van wijlen mevrouw J.M.M ter Heerdt uit Deventer. 
Zij schonk onze stichting 10.000 euro, waar wij natuurlijk heel verheugd over zijn. 
Dit bedrag zal zeker op een goede plek terecht komen voor het behoud van de Bolwerksmolen. 
Wat een geweldig gebaar van betrokkenheid. Dit geeft eens te meer aan dat onze molen behouden moet blijven!

Donateurs Bolwerksmolen,  meld u aan! 

P.S. Mochten er wijzigingen zijn in uw gegevens, geeft u deze dan ook door op het emailadres kees.stormink@gmail.com!!

Alvast  bedankt.