Sponsors

De Stichting Bolwerksmolen heeft naast de trouwe donateurs ook enkele sponsoren. Dit zijn bedrijven en instellingen. Zij ondersteunen de stichting in het behoud van de molen. Dankzij deze steun is het voor de stichting mogelijk om dit belangrijke werk uit te voeren.

Help de molen draaiend te houden! De stichting Bolwerksmolen is een vrijwilligersorganisatie, die geen vergoeding ontvangt voor haar inzet. Alle donaties komen dus direct ten goede aan het actief draaiend houden van de molen.

Als U donateur wilt worden neem dan contact op met de molenaar of kom gezellig een keer langs op de Bolwerksmolen. Als donateur ontvangt naast dank en waardering ook ons periodiek verscheidend Zaagblad.