Sponsors

De steun van de Gemeente Deventer, De Provindie Overijssel, het Rijk en Europa is naast die van donateurs onontbeerlijk voor het succesvol 'draaien' van de molen. Vanuit Deventer is gemeente opzichter Ruud Westerik betrokken bij het realiseren van bovenstaande (sinds de restauratie) noodzakelijke verbeteringen. De gemeente kijkt of ook op het BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) een beroep kan worden gedaan.

Donateurs

De Stichting Bolwerksmolen heeft naast de trouwe sponsoren ook enkele sponsoren. Dit zijn bedrijven en instellingen. Zij ondersteunen de stichting in het behoud van de molen. Dankzij deze steun is het voor de stichting mogelijk om dit belangrijke werk uit te voeren.

Help de molen draaiend te houden! De stichting Bolwerksmolen is een vrijwilligersorganisatie, die geen vergoeding ontvangt voor haar inzet. Alle donaties komen dus direct ten goede aan het behoud van de molen.

Als U donateur wilt worden neem dan contact op met de molenaar of kom gezellig een keer langs op de Bolwerksmolen. Als donateur ontvangt naast eeuwige roem ook ons roemruchte Zaagblad en bent u verzekerd van een plek op onze donateursdag.