Donateurs

De Stichting Bolwerksmolen heeft naast de trouwe donateurs ook enkele sponsoren. Dit zijn bedrijven en instellingen. Dankzij deze steun is het voor ons mogelijk om dit werk uit te voeren.

Help de molen draaiend te houden! De stichting Bolwerksmolen is een vrijwilligersorganisatie, die geen vergoeding ontvangt voor haar inzet. Alle donaties komen dus direct ten goede aan het actief draaiend houden van de molen.

Als U donateur wilt worden neem dan contact op met de molenaar Rob Schutte of kom gezellig een keer langs op de Bolwerksmolen. Ook kunt u een e-mail sturen naar de penningmeester van de stichting Kees Stormink om u als donateur te laten registreren, met als e-mailadres kees.stormink@gmail.com. Als donateur ontvangt u naast onze dank en waardering ook de periodieke nieuwsbrief het  Zaagblad.
Donatie jaar 2022:
De donaties van onze trouwe donateurs komen ook dit jaar weer langzamerhand binnen, waarvoor onze grote dank!

Actualiteit 1:
Op 23 augustus jl. werden wij blij verrast door een donatie van 700 euro van een zeer betrokken inwoner van Deventer, die wij langs deze weg nogmaals van harte willen bedanken.
Dit gulle gebaar geeft aan dat de molen een uniek monument is dat zeker behouden moet blijven voor onze stad Deventer. Maar dit is tevens ook een steun in de rug voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze mooie Bolwerksmolen!

Actualiteit 2:
Op 23 september jl. ontving de stichting Bolwerksmolen opnieuw een schenking/ legaat. Nu uit de nalatenschap van wijlen mevrouw J.M.M ter Heerdt uit Deventer. 
Zij schonk onze stichting 10.000 euro, waar wij natuurlijk heel verheugd over zijn. 
Dit bedrag zal zeker op een goede plek terecht komen voor het behoud van de Bolwerksmolen. 
Wat een geweldig gebaar van betrokkenheid. Dit geeft eens te meer aan dat onze molen behouden moet blijven!