Geschiedenis Bolwerksmolen

Geschiedenis Bolwerksmolen

Sinds 1863

In 1861 kregen de houthandelaars de gebroeders Abraham en Frank Elfrink van de gemeente Deventer toestemming om op het Bolwerk een zaagmolen te bouwen. In 1863 werd de molen ingebruik gesteld. Na 1898 komt Hendrik Ennen als molenaar op deze molen. In 1917 gaat hij een huurcontract voor de grond aan met de gemeente, welke tot 1947 zou duren. In 1927 gaat het molen snel bergafwaarts. Toen werkte Ennen al bij N.V. Stoomhoutzagerij De Wilpse Dijk. De molen werd alleen nog als opslagloods gebruikt. In 1931 verkoopt Ennen de molen aan zijn werkgever De Wilpse Dijk. Dit vennootschap verlengt meteen het huurcontract met de gemeente tot 1967. Na afloop van dit contract onteigende de gemeente de grond en de molen i.v.m. het uitbreidingsplan Dubbelstad. Dit plan is niet verwezenlijkt. In 1950 nog heeft De Wilpse Dijk voor eigen rekening het riet op de molen laten vervangen. In 1955 werden de wieken, die door een storm beschadigd waren, hersteld. Tevens werd toen weer een stelling aangebracht. Na de onteigening in 1967 raakt de molen verder in verval en worden omringende huisjes gesloopt. Op initiatief van een actiegroep, die de molen weer in oude glorie wilde laten draaien, werd in 1974 met herstel van de molen begonnen. De aktiegroep veranderde zich toen in de Stichting Bolwerksmolen. In 1976 werden de werkzaamheden afgesloten (incl. een nieuwe molenaarswoning in passende stijl) en nam de Stichting de exploitatie van de molen in handen. 23 september 2005 werd begonnen met een grondige restauratie. Onder meer moest de fundering worden verzwaard en de molen rechtgezet; daartoe werd zelfs het achtkant van de onderbouw getild. Volgens sommigen was dit rechtzetten een veel te dure oplossing voor een niet eens zo groot probleem: de scheefstand bedroeg slechts 0,47°. Op 30 oktober 2006 werden nieuwe roeden gestoken. Deze vervingen twee Potroeden, die tot het oudste nog draaiende materiaal op dit gebied behoorden. Eén was afkomstig van de Kilsdonkse molen, de watervluchtmolen die in 1955 werd onttakeld maar inmiddels is gerehabiliteerd. Vanaf 1 mei 2001 was Ber Fort de molenaar, hij is per 1 maart 2020 opgevolgd door de huidige molenaar Rob Schutte.