Hart voor Salland

Eind April 2016 kregen wij van de stichting Bolwerksmolen een zeer aangename verrassing. Er was namelijk op ons gestemd tijdens de Hart voor Salland actie van de rabobank.

Voor deze actie stelt Rabobank een deel van het divdentgeld beschikbaar voor verenigingen in Salland. Dit jaar (2016) was dat een bedrag van €150.000,00. De leden van Rabobank Salland konden dan stemmen op een van de genomineerde stichtingen en elke stichting krijgt dan afhankelijk van het aantal stemmen een deel van het bedrag.

Wij hebben veel dank voor de Historische Vereniging Deventer, die een stemadvies hebben uitgebracht ten gunste van de Bolwerksmolen. Hierdoor hebben er 205 mensen gestemt op onze stichting.

Het verkregen bedrag is zeer welkom en krijgt een goede bestemming. Het zal worden besteed aan onderhoud en verbetering van de molen.
En zie het resultaat!: Rabobank, Historische Vereniging Deventer, en stemmers BEDANKT!