Monumentenwacht

Monumentenwacht

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland.
Eens in de twee jaren voert de Monumentenwacht een inspectie uit.
In het inspectierapport worden de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van onderhoud aangegeven.
De technische staat wordt beschreven en aangeven wordt binnen welke termijn het onderhoud moet zijn uitgevoerd.
Het kleine onderhoud doen onze vrijwilligers zelf. het grote onderhoud moet door de Gemeente worden gedaan.
Het laatste rapport is van juni 2012.