Helling Bolwerksmolen

Helling Bolwerksmolen

Voor een houtzaagmolen is een goede helling van cruciaal belang.
In 2012 is een geheel nieuwe helling aangebracht.
De helling bevalt goed en het is weer mogelijk forse bomen uit het water te slepen.
In het voorjaar 2013 is door onze vrijwillgers een start gemaakt met het maken
van een zogenaamde Penterboot. Dat is een speciale boot,
die geschikt is om bomen uit het water te halen.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.